Stowarzyszenie
logo aes
 
Przed Miastem Szczecin stoi wyzwanie - uchwalenie nowego studium zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszam serdecznie do zgłoszenia na warsztaty konsultacyjne online, których celem warsztatów jest zebranie oczekiwań i potrzeb mieszkanek i mieszkańców miasta Szczecin w obrębie czterech, kluczowych obszarów: Miasto i Mieszkańcy, Komunikacja, Przestrzeń, Klimat.

· Miasto i Mieszkańcy - chcemy dowiedzieć się m.in. jakie powinno być miasto: dynamicznie biegnące po ścieżce wzrostu, uczące się, czy może spokojne, zorientowane na dobrostan mieszkańców?Jak Szczecin powinien odpowiadać na ambicje i oczekiwania mieszkańców? Jak zwiększać szanse na lepsze życie w mieście, w moim osiedlu?

· Komunikacja/Mobilność - chcemy dowiedzieć się m.in.: czym podróżować w mieście?Jak ustawić priorytety transportowe? Co jest najważniejsze w poruszaniu się po Szczecinie? Czy można zrezygnować/ograniczyć auta w mieście? Jeśli tak to w jaki sposób, na jakich zasadach, pod jakimi warunkami?

· Przestrzeń - chcemy dowiedzieć się m.in.: Jak poprawić jakość i dostępność otaczających nas przestrzeni publicznych, rozwijać tereny rekreacyjne?Jak budować zwarte struktury skupione wokół centrum nie obniżając komfortu mieszkańców?Jak racjonalnie gospodarować zasobami i usługami?

· Klimat - chcemy dowiedzieć się m.in.: Czy zmiany klimatyczne staną się największym wyzwaniem Szczecina?Jak miasto i jak mieszkaniec powinien chronić zieleń i czystą wodę? Na jakie wyrzeczenia (samoograniczenia) gotowi są mieszkańcy ? I czego potrzebują w zamian? Czy OZE powinny stać się powszechne w mieście?

Terminy realizacji:

· warsztat dot. obszaru “Miasto i Mieszkańcy” - 22.05.2021, g. 9.00-16.00
· warsztat dot. obszaru “Komunikacja” - 29.05.2021, g. 9.00-16.00
· warsztat dot. obszaru “Przestrzeń” - 12.06.2021, g. 9.00-16.00
· warsztat dot. obszaru “Klimat” - 19.06.2021, g. 9.00-16.00

Po warsztatach konsultacyjnych powstanie raport zbierający wypowiedzi uczestników i uczestniczek warsztatów wraz z wnioskami oraz rekomendacjami do aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji nt. warsztatów na stronie: http://www.bppm.szczecin.pl/komunikaty/wydarzenia/warsztaty-konsultacyjne-w-sprawie-przyszlosci-szczecina

Link do rejestracji: https://fuzers.typeform.com/to/QXEXGeDK 
O przyjęciu decyduje kolejność oraz jakość wypełnionego zgłoszenia.