Stowarzyszenie
logo aes
 

pdfProgram zajęć (do pobrania)

Rok akademicki 2017/2018

Semestr letni

Marzec 2018

8.03

Senior na rynku pracy

Prof. A. Szewczyk

Senior na rynku pracy
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, dr M. Młokosiewicz
22.03

Przedsiębiorczość w każdym wieku

Dr B. Czerniachowicz

Przedsiębiorczość w każdym wieku
dr B. Czerniachowicz, dr A. Wieczorek-Szymańska
Kwiecień 2018

12.04

Odwrócona hipoteka czy renta dożywotnia – szanse i zagrożenia Dr M. Grudziński     

Warsztaty informatyczne

19.04 Wycieczka do oddziału NBP    
26.04

Jak opracowuje się ankiety i prowadzi badania terenowe

 
Dr hab. M. Kunasz

Kompetencje – wymiar przedsiębiorczy i społeczny
Dr hab. prof. US W. Jarecki
Dr M. Młokosiewicz
Maj 2018

10.05 Rola Polski w gospodarce światowej Dr hab. prof. US R. Knap Warsztaty informatyczne
24.05

Aktywność polskich konsumentów w Internecie Dr hab. prof. US E. Frąckiewicz Warsztaty informatyczne

Czerwiec 2018

6.06
g. 13.30-15.30

Spotkanie z Przedstawicielem Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, w tym: krótkie wystąpienia Rektora US i Dziekana
WNEiZ, doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, wykład dr W. Aspadarca,
występ zespołu muzycznego21.06 Ekonomia podróży
Zarządzanie wiedzą
Dr O. Pilipczuk
Dr A. Rudawska
Uroczyste zakończenie
Wrzesień 2018

27.09 Rynek pracy w Polsce i województwie zachodniopomorskim Dr hab. prof. US E. Mazur-Wierzbicka