Stowarzyszenie
logo aes
 
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: G. Nowakowska
Projekt Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde i Uniwersytetu Szczecińskiego finansowany ze środków INTERREG, Mecklenburg – Vorpommern/Branderburg/ Polen in der Region Pomerania
W grupie 1 dyskutowano problemy: Aktywizacja, wzmocnienie i wykorzystanie potencjału seniorów
Zdjęcia: Karolina Krawczyk
Polska na tle krajów UE, Prof. Jacek Batóg, Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju
Zdjęcia: Cecylia Różyło
Zdjęcia: Cecylia Różyło