Stowarzyszenie
logo aes
 
Zdjęcia: Cecylia Różyło
Zdjęcia: Cecylia Różyło
Wyjazd członków UTW na warsztaty dotyczące energii odnawialnej do Ostoi koło Szczecina (http://www.oze.szczecin.pl/) oraz na warsztaty artystyczne – finansowanie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Dwór w Ostoi jest miejscem gdzie prowadzone są badania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W warsztatach dotyczących energii odnawialnej brało udział 47 osób, podzielonych na dwie grupy. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, przejawiające się w skupieniu podczas wykładu, zadawaniu pytań, dyskusji. Duże znaczenia miało w tym świetne przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej wykład. Słuchaczy zachwyciło m.in. radio na dynamo, którego działanie zademonstrował jeden ze słuchaczy.
1. Warsztaty dotyczące energii odnawialnej.
2. Warsztaty artystyczne – malowanie toreb.
W ramach wyjazdu do Ostoi zorganizowano warsztaty artystyczne. Studenci UTW (24 osoby) bardzo się zaangażowali w malowanie zwierzątek na ekologicznych torbach. Swoje talenty odkrywali zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wszyscy mogą teraz chodzić na zakupy z torbami pięknie pomalowanymi.
3. I ostatecznie relaks w pięknym otoczeniu. Zdjęcia: Wojciech Jarecki
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: Michał Nowakowski
Zdjęcia: G. Nowakowska
Projekt Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde i Uniwersytetu Szczecińskiego finansowany ze środków INTERREG, Mecklenburg – Vorpommern/Branderburg/ Polen in der Region Pomerania
W grupie 1 dyskutowano problemy: Aktywizacja, wzmocnienie i wykorzystanie potencjału seniorów
Zdjęcia: Karolina Krawczyk
Polska na tle krajów UE, Prof. Jacek Batóg, Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju
Zdjęcia: Cecylia Różyło
Zdjęcia: Cecylia Różyło